...

Zastrzeżenia prawne

Wyłącznym dysponentem praw do merytorycznej i wizualnej koncepcji strony
www.rzeszow-farby.pl jest Yes Color s.c.

Kopiowanie i publikowanie logo, grafik, zdjęć oraz innych treści zawartych na stronie
www.rzeszow-farby.pl – za wyjątkiem materiałów przygotowanych do pobrania – wymaga
uzyskania zgody od Yes Color s.c.. Strona wraz z jej elementami składowymi podlega
ochronie prawnej stosownie do zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211
z późn. zm.).

Yes Color s.c. nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści znajdujących się na
stronie www.rzeszow-farby.pl, nie udziela również gwarancji, że prezentowane informacje
mają charakter kompletny. Ryzyko wynikające z korzystania z zasobów strony
www.rzeszow-farby.pl ponosi jej Użytkownik.

 

Zobacz też:

RODO

Polityka prywatności

Polityka plików cookies